back to top

Dodaci prehrani, Hrana za posebne prehrambene potrebe (=dijetetska hrana), Obogaćena hrana

 • Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu
 • NN 126/13
 • Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase
 • NN 89/08
 • Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe
 • NN 100/08
 • Pravilnik o hrani bez glutena
 • NN 83/10
 • Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
 • NN 83/13
 • NN 59/18
 • Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad
  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti odredbe Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu »Narodne novine», br. 74/08 i 106/10), u dijelu koji se odnosi na početnu i prijelaznu hranu
 • NN 122/13
 • NN 29/14
 • Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno
 • NN 160/13