back to top

Biljno zdravstvo

 • Pravilnik o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja
 • NN 04/05
 • NN 42/07
 • Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora
 • NN 89/09
 • NN 04/14
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ́t Veld sp. nov.
 • NN 116/14
 • Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
 • NN 90/13
 • NN 140/13; 64/17;
 • Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala
 • NN 29/08
 • NN 21/09; NN 24/17
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala
 • NN 56/06
 • NN 133/06;
 • Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
 • NN 133/06
 • NN 77/13
 • Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala
 • NN 29/08
 • NN 37/09; NN 24/17
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemenau
 • NN 99/08
 • Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
 • NN 63/13
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja krumpirovih cistolikih nematoda
 • NN 02/10
 • Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon
 • NN 34/10
 • Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja
 • NN 94/07
 • NN 24/10; NN 55/10; NN 38/13
 • Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid
 • NN 13/10
 • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
 • NN 142/12
 • Pravilnik o stavljanju u promet te o označavanju i oglašavanju tradicionalnih biljnih lijekova
 • NN 89/10
 • Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala
 • NN 144/09
 • NN 30/11; NN 50/11
 • Pravilnik o uvjetima za korištenje požetog materijala zaštićene sorte na vlastitom poljoprivrednom imanju i kriterijima za utvrđivanje malih poljoprivrednih proizvođača
 • NN 145/11
 • Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
 • NN 05/14
 • Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor
 • NN 102/12
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma – Anoplophora chinensis (Forster)
 • NN 79/13
 • Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • NN 62/13
 • Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
 • NN 74/13
 • Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
 • NN 74/13
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti – Tilletia spp.
 • NN 80/13
 • Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske
 • NN 81/13
 • NN 141/13
 • Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)
 • NN 51/15
 • Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)
 • NN 14/14
 • Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća
 • NN 105/10
 • NN 40/14
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana
 • NN 61/14
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)
 • NN 73/18

 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska
 • NN 100/07
 • NN 45/17
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
 • NN 46/17
 • Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)
 • NN 51/17
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
 • NN 107/17