back to top

Analize, ispitivanja, normativi, standardi ….

 • Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi
 • NN 146/12
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata
 • NN 70/09
 • Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla
 • NN 79/08
 • NN 51/13
 • Pravilnik o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
 • NN 138/08
 • NN 142/12
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom
 • NN 137/09
 • Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje
 • NN 79/09
 • NN 93/09; NN 107/09
 • Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi
 • 113/2016

 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – Hrvatska autohtona kuhinja
 • NN 60/11
 • Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu
 • NN 138/12
 • Pravilnik kojim se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina
 • NN 86/11
 • Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
 • NN 69/18
 • NN 93/18

 • Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda
 • NN 43/13
 • Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta
 • NN 80/13
 • Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava
 • NN 68/15
 • Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom
 • NN 82/16
 • Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Malostonska kamenica« zaštićena oznaka izvornosti
 • NN 17/18
 • Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Creska janjetina« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
 • NN 17/18
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
 • NN 19/18
 • Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 • NN 61/18