back to top

ISO 9001

ISO ISO ili International Organization for Standardisation sa sjedištem u Genevi krovna je svjetska organizacija za standardizaciju čiji su članovi nacionalne organizacije više od stotinu industrijski najrazvijenijih država. Preko te međunarodne institucije usklađuju se standardi na međunarodnoj razini, čime se znatno ubrzava širenje i uvođenje novih tehnologija te pojednostavljuje tehnička i poslovna međunarodna suradnja. ISO standard danas je najrašireniji međunarodno prihvaćeni standard.

ISO 9001 je standard za sustav osiguranja kvalitete koji je primjenjiv na svaku organizaciju koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav osiguranja kvalitete. Koristi od primjene sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 su unutrašnje (povećanje efikasnosti proizvodnje, manje pogrešaka i popravaka, povećanje zadovoljstva svih zaposlenih, kontinuirano unaprjeđivanje i povećanje profita) i vanjske (međunarodno priznat i prepoznat sustav upravljanja kvalitetom, povećanje šansi na inozemnim tržištima i povećanje zadovoljstva kupaca). Tvrtke koje uvode sustav osiguranja kvalitete ISO 9001 bitno smanjuju mogućnost negativnog utjecaja poslovnih aktivnosti na kvalitetu. Certifikati obvezuju na stalno održavanje dostignutih standarda, što se provjerava svake godine, a certifikat se obnavlja nakon tri godine.

iso 9001Međunarodno priznata norma ISO 9001 je općenita. To nije norma nekog određenog proizvoda, već se primjenjuje na sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti sa ciljem uspostave međunarodnih zahtjeva za sustave upravljanja kvalitetom.

Načelaupravljanja kvalitetom:

• usredotočenost na korisnika
• vodstvo (liderstvo)
• uključenost zaposlenika
• procesni pristup
• sustavni pristup upravljanju
• stalno poboljšavanje
• činjenični pristup odlučivanju
• uzajamno korisni odnosi s dobavljačima

Kada tvrtka ili institucija dobiju ISO 9001 certifikat, to dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima iz norme i da je usklađen sa propisima. Budući da ga izdaje neovisna certifikacijska kuća, certifikat klijentima daje do znanja da tvrtka ima implementirane nužne interne procese radi ispunjavanja obveza norme.