back to top

IFS – International Food Standard

IFSVodeći međunarodni trgovački lanci i dobavljači prepoznali su sigurnost hrane kao prioritet u svome poslovanju te su u  svibnju 2000. godine pokrenuli Globalnu inicijativu za sigurnost hrane (Global Food Safety Initiative – GFSI), koju provodi udruženje trgovaca CIES (Food Business Forum).

International Food Standard (IFS) jedan je od rezultata takvih udruživanja. Razvili su ga njemački maloprodajni lanci kako bi dobili osnovu za provjeru privatnih robnih marki, a prihvaćen je i od strane Nacionalne udruge njemačkih trgovaca 2002. godine. Cilj je bio razviti međunarodnu sigurnosnu normu za tvrtke koje se bave proizvodnjom privatnih robnih marki za trgovačke lance, sa jednoobraznim formulama, postupcima provjere i uzajamnim prihvaćanjem tih provjera.

IFS norma osigurava visoku razinu transparentnosti diljem lanca isporuke robe tj. prometa hrane. Ova usluga namijenjena je trgovcima, proizvođačima hrane i tvrtkama koje se bave auditom normi. Za tu svrhu, GFSI kompilirao je ključne kriterije koji omogućuju mjerenje normi sigurnosti hrane i izgrađuju temelj za opće prihvaćanje IFS-a. GFSI odgovoran je za inspekciju i ovlašćivanje ovog standarda, a proces provjere testiran je od strane nezavisne stručne komisije. 2003. godine francuski veleprodajni i maloprodajni lanci priključili su se IFS radnoj grupi, koja je izradila je IFS normu – verzija 4.

Ključni kriteriji norme uključuju:
•  sustav upravljanja sigurnošću hrane;
•  dobra poljoprivredna/proizvođačka/trgovačka/ praksa;
•  HACCP sustav.

IFS norma definira zahtjeve za sadržaj, postupke i evaluaciju provjere, te zahtjeve za auditorske tvrtke. Kriteriji su podijeljeni na dvije razine: temeljna razina opisuje minimum zahtjeva koje industrija mora ispuniti kako bi dobila IFS certifikat. Napredna razina određuje više norme za industriju hrane.

Zahtjevi za auditore također su jasno određeni. Sva auditorna tijela moraju imati EN 45011 akreditaciju prema IFS normi. Samo certificirani auditori mogu provoditi audit ove norme tj. moraju imati stručno znanje o njoj.

Od 01. siječnja 2008. godine na snazi je IFS norma verzija br. 5 koja ima dosta noviteta i promjena od ranijih verzija.

Tzv. check-lista IFS standarda verzije 5 sadrži 250 zahtjeva podijeljenih u 5 poglavlja:

Poglavlje 1: Odgovornosti uprave/menadžera. Ovo poglavlje sadrži zahtjeve politike, strukture, fokusa na klijente i reviziju od strane menadžera.
Poglavlje 2: Sustav upravljanja kvalitetom. Ovo poglavlje se najviše odnosi na HACCP sustav, zahtjeve za dokumentiranjem i pohranom podataka.
Poglavlje 3: Upravljanje sustavom. Ovo poglavlje sadrži zahtjeve za osobnu higijenu, zaštitnu odjeću, trening osoblja i objekte/sadržaje za osoblje.
Poglavlje 4: Proizvodni proces. Najveće poglavlje norme obzirom da je norma vezana za certificiranje proizvoda i procesa. Govori o, između ostalog, specifikaciji proizvoda, nabavi, pakiranju, tvorničkom okolišu, održavanju objekta, kontroli štetočina, sljedivosti i dr.
Poglavlje 5: Mjerenja,  analize i unaprjeđenje. Zadnje poglavlje govori o internom auditu, analizi proizvoda, povlačenju proizvoda i korektivnim mjerama i dr.
IFS je u 2006. godini izdao normu za transport, logistiku i skladištenje koja će imati koristi od postojeće IFS baze podataka o auditima. IFS software AuditXpress, koji je već u uporabi, prilagoditi će se novim normama i olakšati njihov audit.

Obzirom da kupci i trgovački lanci imaju svoje zahtjeve glede kvalitete i sigurnosti proizvoda koje svakodnevno kupuju i prodaju, IFS – Međunarodna norma za hranu daje učinkovit i transparentan alat za provjeru robnih marki i njihovih proizvođača. Ona jamči pravednu procjenu, sa jednoobraznim i transparentnim postupkom provjere, te opstanak na tržištu EU.

Više na www.ifs-online.eu