back to top

British retail consortium (BRC)

BRCTvrtke uključene u intenzivan lanac opskrbe moraju potpuno poznavati i razumjeti proizvode koje proizvode i distribuiraju te imati razvijen sustav koji će prepoznati i kontrolirati opasnosti za sigurnost hrane. Stoga su se svi veći britanski trgovci na malo (http://www.brc.org.uk/downloads/List_of_BRC_Members.pdf) udružili u posebno tijelo, tzv. BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC). Tako udruženi, 1998. godine razvili su tehničku normu (tzv. Global Standard for Food) kako bi pomogli trgovcima na malo da ispune svoje zakonske obveze glede sigurnosti i kvalitete svojih (maloprodajnih) robnih marki, pružajući tako zajedničku osnovu za zaštitu potrošača.

Struktura ove norme upućuje na:

• HACCP sustav
• sustav upravljanja kvalitetom
• uvjete proizvodnje (preduvjetni programi)
• kontrolu proizvoda
• kontrolu procesa
• higijenske zahtjeve za djelatnike

U vrlo kratkom periodu ova norma je postala cijenjena i u drugim organizacijama unutar ovog sektora, te se smatra mjerilom za najbolju praksu u prehrambenoj industriji. Norma se koristi i izvan Velike Britanije gdje je nastala, tako da polako postaje globalna ne samo za dobavljače u maloprodaji nego i okvir prema kojemu mnoge tvrtke temelje procjenu svojih dobavljača i proizvodnju svojih robnih marki.

Većina Britanskih i Europskih trgovaca, kao vlasnici robnih marki, počeli su poslovati samo sa tvrtkama koje su dobile certifikat o sukladnosti sa BRC globalnom normom.

Nastavno na uspjeh i rasprostranjenost globalne norme za hranu, BRC je izdao i prvo izdanje norme za pakovine 2002. godine, iduće godine normu za potrošačke proizvode (Consumer Products Standard), te 2006. godine BRC globalnu normu za skladištenje i distribuciju. Svaka od tih normi se redovito provjerava i revidira najmanje svake 3 godine nakon opsežnih konzultacija sa svim zainteresiranim stranama.

NOVA IZDANJA

Novo, 5. izdanje norme za hranu izdano je 4. siječnja 2008. godine, dok je norma za pakovine revidirana treći puta. Obje norme razlikuju se brojem inovacija i novosti, a one uključuju:

• jasne i detaljnije zahtjeve
• veći fokus na procjenu potencijalnih opasnosti
• novi, posebno dizajnirani treninzi i tečajevi
• povećan naglasak na upravu/menadžere kako bi se angažirali na razvoju zadovoljavajućeg sustava upravljanja kvalitetom
• implementacija 12 koraka HACCP sustava
Više o ovim normama pronađite na www.brc.org.uk.