back to top

IPA projekt Understanding and educating of ECOTOURISM through cross-border cooperation (ECOTOP)

ECOTOP – Understanding and educating of ECOTOURISM through cross-border cooperation   (Podizanje svijesti i edukacija o EKOTURIZMU putem prekogranične suradnje ) je projekt u okviru IPA  Prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska. Projekt je trajao 12 mjeseci (listopad 2013.-listopad 2014.).

Glavni nositelj IPA projekta „Podizanje svijesti i obrazovanje o ekoturizmu kroz prekograničnu suradnju“ identifikacijskog broja: IPA HUHR/1101/2.2.1/0010 je Gospodarska i industrijska komora Zala županije u Mađarskoj. Sa mađarske strane projektni partneri su Gospodarka i industrijska komora Somogy županije i Kapošvarsko sveučilište,  dok su sa hrvatske strane partneri na projektu Visoko gospodarsko učilište Križevci i Hrvatska agencija za hranu ima ulogu partnera.

Glavni cilj projekta ECOTOP je uspostava dugotrajne suradnje između mađarskih i hrvatskih obrazovnih i drugih institucija sa ciljem podizanja svijesti i popularizaciji ekoturizma te razvoj edukativnih programa i baza podataka za efikasnu podršku ekoturizmu kao gospodarskoj grani.

Posebni ciljevi projekta su:

  • prijenos znanja sa ciljem da instrumenti edukacija odraslih na polju ekoturizma postanu samodostatni,

  • organiziranje studijskih putovanja i kreiranje web stranice radi prikupljanja i širenja informacija o dobrim praksama i iskustvima u ekoturizmu, posebno u edukaciji odraslih,

  • razvoj održivog ekoturističkog edukacijskog programa te prijenos znanja o edukaciji odraslih

Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 230.000 €.

Više o projektu pročitajte na http://ecotop.ke.hu/index.php/hu/