back to top

IPA II projekt Agricultural Contribution Towards Clean Environment and Healthy Food (AGRI-CONTO-CLEEN)

AGRI-CONTO-CLEEN – Agricultural Contribution Towards Clean Environment and Healthy Food (Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani) je projekt u okviru IPA II Prekograničnog programa Hrvatska –Srbija. Projekt je trajao 24 mjeseca (travanj 2013.-travanj 2015.)

Glavni mu je cilj povećanje doprinosa poljoprivrede očuvanju okoliša i izgradnja sustava poljoprivredne proizvodnje u pravcu proizvodnje kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda te povećanje svijesti javnosti o utjecaju poljoprivrede na očuvanje okoliša i proizvodnju zdrave hrane.

Glavni nositelj projekta, s hrvatske strane je Poljoprivredni fakultet u Osijeku, u partnerstvu sa Hrvatskom agencijom za hranu. Sa srpske strane to je Srednja poljoprivredno prehrambena škola iz Rume, a partneri su joj Poljoprivredni fakultet Novi Sad i Regionalna razvojna agencija Srem.

U fokusu projekta su proizvođači hrane, osobito poljoprivredni proizvođači (farmeri) organizirani u male ili srednje gospodarske subjekte, potrošači hrane, lokalna i regionalna zajednica, stručnjaci te u konačnici cijela društvena zajednica.

Očekivana korist za ciljane korisnike se očituje kroz veću konkurentnost prehrambenih proizvoda uslijed veće kvalitete, poboljšana ponuda kvalitetnije i zdravije hrane, baza podataka za strateško planiranje i odlučivanje, podaci o utjecaju poljoprivrede na okoliš, sustav fertilizacije i zaštite i u konačnici očuvanje okoliša i zdravija hrana.

Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 400.000 €.