back to top

FP7 projekt – TDS exposure

FP7 Total Diet Study Exposure (KBBE.2011.2.4-02) je kolaborativni projekt financiran od strane Europske komisije iz područja: „Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija – 2.2.4 Kvaliteta i sigurnost hrane”. Projekt se provodio u periodu od 01.02.2012. do 31.01.2016.

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje i standardizacija TDS istraživanja diljem EU. Radni zadaci, kojima je planirana realizacija glavnog cilja projekta, podijeljeni su u 11 radnih paketa te uključuju stručnjake iz 19 zemalja i 26 institucija, najvećim djelom istraživačkih centara i nacionalnih agencija za sigurnost hrane.

TDS se koristi kao alat za procjenu nivoa izloženosti kemijskim onečišćivačima iz konzumirane hrane te daje informacije o rizicima iz prehrane kroz duži period. Time omogućava zakonodavcima identificirati ključnu hranu i/ili onečišćivače koje treba pratiti. Uspoređivanjem različitih metoda i utvrđivanjem najbolje prakse, ovim projektom, između ostalog, postići će se harmonizacija metodologija koje se koriste za uzorkovanje hrane, analizu i kreiranje modela za procjene izloženosti.

Stručnjaci iz HAH-a uključeni su u četiri radna paketa koji obuhvaćaju zadatke iz: organizacije projekta, izbora onečišćivača i populacije potrošača od interesa za ovakav tip istraživanja, uzorkovanja hrane te najvažnijeg zadatka, a to je razvoj i implementacija standarda kvalitete TDS istraživanja kroz mrežu TDS centara, koja će također biti jedan od rezultata ovog projekta. Voditelj projekta za Hrvatsku je Darja Sokolić, načelnica Odjela za znanstvenu potporu i baze podataka, Hrvatske agencije za hranu, a na projektu sudjeluje i suradnica Martina Jurković.

U sklopu projekta provodit će se obuka i potpora za zemlje koje do sada nisu provele TDS istraživanje, kao i za zemlje koje ga provode kako bi se osiguralo korištenje iste metodologije te dobivanje kvalitetnih podataka, koji će biti objedinjeni u jedinstvenoj bazi. Novonastala baza podataka poslužit će kao neprocjenjiv izvor podataka zakonodavcima, procjeniteljima rizika, a posebno institucijama kao što su EFSA, WHO i FAO.

Za sve dodatne informacije vezane za projekt, molimo Vas, kontaktirajte voditeljicu hrvatskog tima Darju Sokolić (dsokolic@hah.hr) ili posjetite web stranicu projekta http://www.tds-exposure.eu