back to top

Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks – BASELINE

Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks- BASELINE je projekt financiran od strane Europske unije, a cilj mu je bio osigurati usklađene i validirane strategije uzorkovanja, strukturirane prema Međunarodnim standardima (npr. ISO), koje bi služile kao potpora europskoj politici u sigurnost hrane i bile pogodne za proizvođače hrane. Cilj je takvog pristupa prikupljanje i usporedba podataka, te poboljšavanje kvantitativnih analiza rizika odabranih bioloških i kemijskih agensa.

Projekt je trajao od 01.08. 2009. do 31.07.2013. Koordinator projekta bio je prof. dr. Gerardo Manfreda sa Alma Mater Studiorum, University of Bologna. U projektu je sudjelovalo 20 partnera iz 9 zemalja.

Cijeli se projekt sastojao od 9 radnih paketa (eng Work Package – WP). Hrvatski tim s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Lidije Kozačinski sudjelovao je u istraživanju kroz četiri radna paketa, okupivši znanstvenike Zavoda za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica i Zavoda za bolesti peradi s klinikom. Osim što je Veterinarski fakultet vodio WP3 – Selection and optimisation of sampling plans for the different risk targets in milk and milk products, sudjelovao je i u radu WP1 – Selection and optimisation of sampling plans for the different risk targets in seafood, WP2 Selection and optimisation of sampling plans for the different risk targets in eggs and egg products (voditeljica zadatka prof. dr. sc. Estella Prukner Radovčić) i WP8 – Dissemination and training.

Glavni razlog za pokretanje ovog projekta je činjenica da se zaštita visoke razine sigurnosti hrane provodi u EU legislativi zadnjih 20-ak godina. Da bi bila učinkovita, legislativa se mora temeljiti na specifičnim kriterijima kao što su FSO (Food Safety Objectives) i PO (Performance objectives). U BASELINE projektu ovi kriteriji su definirani kroz modele procjene rizika, i ostale modele koji se koriste za analize fit-for-purpose uzorkovanja.

Ciljevi projekta su pregledati i ocijeniti trenutno dostupne sheme uzorkovanja u EU, procijeniti značaj i prilagođenost PO’s i FSO’s za ciljane biološke i kemijske rizike; ocijeniti potrebu za novim metodama uzorkovanja i testiranje s ciljem dobivanja podataka za kvalitetnu analizu rizika; unaprijediti planove uzorkovanja kroz matematičke modele izvora i putova bioloških i kemijskih rizika; ocijeniti i uskladiti razvijene sheme uzorkovanja i inovativne metode detekcije; i na kraju, dijeliti i upoznavati vlast, proizvođače i znanstvenu zajednicu o saznanjima do kojih smo ili ćemo doći u sklopu BASELINE-a.

Ukupni proračun projekta je 6.636.447,00€, a EU sudjeluje u tim sredstvima sa 5.154.885,00 €

Više o projektu pročitajte na http://www.baselineeurope.eu/