back to top

Laboratoriji

 • Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica
 • NN 23/94
 • Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela
 • NN 46/94
 • Uredba o određivanju proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći
 • NN 127/99
 • NN 143/05
 • Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja
 • NN 83/98
 • NN 126/00; NN 1/02;
 • Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
 • NN 86/10
 • NN 7/11; NN 74/13
 • Objava o upisu o popisu ovlaštenih referentnih laboratorija
 • NN 34/02
 • NN 44/99
 • Popis ovlaštenih laboratorija – vode
 • NN 107/00
 • Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
 • NN 48/15
 • Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
 • NN 48/15
 • Pravilnik o uvjetima i postupku ovlašćivanja referentnih laboratorija u području mjeriteljstva u kemiji
 • NN 29/08
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za ovlašćivanje znanstvenih mjeriteljskih laboratorija
 • NN 35/08
 • Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi
 • NN 73/12
 • Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne enterovirusne bolesti svinja
 • NN 99/08
 • Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za influencu ptica
 • NN 99/08
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a
 • NN 26/10
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode
 • NN 147/09
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
 • NN 80/07
 • NN 99/10; NN 104/11
 • Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti
 • NN 102/10
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
 • NN 5/11
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
 • NN 74/13
 • Odluka o određivanju referentnog laboratorija za virološke pretrage na slinavku i šap
 • NN 79/11
 • Popis službenih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti
 • NN 123/11
 • Popis referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti
 • NN 145/11
 • Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje
 • NN 138/12
 • Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse
 • NN 61/12