back to top

Safe Seafood

Sigurnost hrane iz mora: nova otkrića i izazovi inovacije
Bruxelles
25. – 26. siječnja 2017.

08/07/2016 10:36

Konferencija je namijenjena široj publici kao što su istraživači, industrija, donosioci odluka, procjenitelji rizika i ostali dionici.

Rok za slanje sažetaka: 15. listopada 2016.

Rok za rane prijave za sudjelovanje s popustom na kotizaciju: 25. studenog 2016.

Rok za prijave za sudjelovanje: 15. siječnja 2017.

Više informacija pročitajte na službenoj web stranici konferencije.

Preporučite nas: