back to top

Seminar o antimikrobnoj rezistenciji
Prag
18. studenog 2015.

28/10/2015 11:06

EFSA Focal points za Češku i Slovačku organiziraju jednodnevni seminar na temu antimikrobne rezistencije povodom Europskog dana svjesnosti o antibioticima. Na seminaru će, kao predavači, sudjelovati stručnjaci iz EFSA-e, Njemačke (BfR-a), Slovačke i Češke.

Program seminara i logističke informacije dostupni su na niže navedenim linkovima:

Program seminara

Logističke informacije

Rok za prijave 6. studenoga, a prijaviti se možete putem e-mail adrese efsa.focalpoint@mze.cz.

Seminar će se održati na češkom/slovačkom i engleskom jeziku, uz simultano prevođenje.

Preporučite nas: