back to top

pub

U nastavku možete pregledati hrvatsku zakonsku regulativu iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Prijevode pravne stečevine Europske unije, a koji se od 1. srpnja 2014., primjenjuju na Republiku Hrvatsku, možete preuzeti na Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH, teme vezane sa sigurnost hrane posebno potražite u poglavlju 3. Poljoprivreda te 15. Zaštita okoliša, potrošača i zdravlja.

Pretraživanje prema područjima:

Naziv pravilnika/propisa
broj službenog glasila / godina izdavanja
Izmjene i dopune
broj službenog glasila / godina izdavanja

Propisi
NOVA HRANA