back to top

Povećanje broja oboljenja ljudi uzrokovanih listerijom u osjetljivim skupinama

25/01/2018 13:53

Jedan od važnijih zaključaka EFSA-inog Znanstvenog mišljenja o kontaminaciji hrane spremne za konzumaciju bakterijom Listeria monocytogenes i riziku za zdravlje ljudi u EU, ukazuje kako su se slučajevi oboljenja ljudi uzrokovanih listerijom povećali u dvjema populacijskim skupinama: kod osoba starijih od 75 godina i žena u dobi od 25 do 44 godina , od kojih je oko polovice povezano s trudnoćom. EFSA-ino mišljenje odnosi se na razdoblje od 2008. do 2015. godine.

EFSA-ini stručnjaci započeli su izradu znanstvenog mišljenja nakon što je u Skupnom izvješću Europske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i pojavama bolesti koje se prenose hranom, iz 2015. godine, utvrđen trend povećanja pojave listerioze u razdoblju od 2009. do 2013. godine. Zaključci EFSA-inih stručnjaka ukazuju na to kako je veća učestalost listerioze među starijim osobama, vjerojatno povezana s povećanjem broja ljudi starijih od 45 godina koji su imali određene zdravstvene poteškoće, poput dijabetesa i karcinoma. Porast potrošnje hrane spremne za konzumaciju i poboljšan sustav praćenja u pojedinim državama članicama, također su pridonijeli ovom trendu. Većina ljudi oboljela je nakon konzumiranja hrane spremne za konzumaciju poput dimljene ribe, toplinski obrađenog mesa te mekih i polutvrdih sireva. Međutim, druge vrste hrane, poput pripremljenih salata, također mogu dovesti do pojave oboljenja.

EFSA-ini stručnjaci procjenjuju kako je jedna trećina slučajeva listerioze posljedica rasta bakterije L. monocytogenes u hrani pripremljenoj i pohranjenoj u hladnjaku kod kuće. Takva procjena naglašava važnost pridržavanja dobre higijenske prakse, poput poštivanja preporučenih temperatura i vremena pohrane.

Osim podizanja razine svjesnosti među zainteresiranim dionicima, posebice u odnosu na rizične skupine, EFSA-ina je preporuka i korištenje inovativnih dijagnostičkih metodologija, uključujući sekvenciranje ukupnog genoma radi identifikacije sojeva te praćenje trendova. Međunarodne organizacije, kao što je WHO, savjetuju da hranu treba pohraniti u hladnjak na temperaturu ispod 5 °C.

Ovo znanstveno mišljenje završeno je nakon razmatranja više od 200 komentara zaprimljenih tijekom javne rasprave.

Cjelokupno EFSA-ino Znanstveno mišljenje možete pronaći na linku.

Važno je pridržavati se pravila dobre higijenske prakse: 4 O – Operi, Odvoji, Obradi, Ohladi

Preporučite nas: