back to top

Tanja Popović Filipović

Popović Filipović Tanja
Predsjednica
Centar za edukaciju i informiranje potrošača (CEIP)
Osijek, Hrvatska

27/09/2018 11:21

Više od 12 godina aktivno se bavi pravima potrošača, a posljednjih 5 s posebnim naglaskom na sigurnost i kvalitetu hrane, te stvaranje otpada od hrane.

8 godina bila je dopredsjednica krovne organizacije za zaštitu potrošača – Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.

Kao članica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača aktivno je sudjelovala u izradi nacionalnih programa za zaštitu potrošača kao temeljnog dokumenta za provedbu politike zaštite potrošača u Hrvatskoj.

Edukaciju o provedbi komunikacijskih kampanja edukacije potrošača stekla je Bruxellesu gdje je bila uključena u BEUC-ov program TRACE -jačanje kapaciteta potrošačkih organizacija.

Trenutno radi kao nacionalna voditeljica tima na projektu Consumer Classroom i koordinatorica projekta Globalni pristup učenju o stvaranju otpada iz hrane u neformalnom obrazovanju.

Članica je Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, članica Vijeća za GMO pri Ministarstvu zdravlja i Savjeta za razvoj civilnog društva (Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge ).

Preporučite nas: