back to top

Pesticidi u hrani

Pesticidi u hrani: najnoviji rezultati ne pokazuju povećanje

07/08/2018 13:02

Prema najnovijim rezultatima monitoringa Europljani i dalje jedu hranu koja je u velikoj mjeri bez ostataka pesticida ili ih sadrži unutar zakonskih granica.

U više od 96 % uzoraka hrane analizirane na ostatke pesticida rezultati analiza bili su u zakonski dopuštenim granicama, a u oko 51 % uzoraka nije bilo mjerljivih ostataka pesticida, navodi se u Izvješću Europske unije o ostacima pesticida u hrani za 2016. godinu.

Vytenis Andriukaitis, europski povjerenik za zdravstvo i sigurnost hrane, rekao je: “Kao i prethodnih godina, ovo Izvješće potvrđuje visoku razinu usklađenosti hrane na EU tržištu. Zemlje članice kontroliraju svake godine na tisuće prehrambenih proizvoda kako bi se provjerilo poštuju li se zakonske granice. Europskim građanima dužni smo osigurati ne samo da europski lanac hrane bude najstroži i najkontroliraniji u svijetu, nego i da se kontinuirano poboljšava.“

Paralelno s objavom ovogodišnjeg izvješća, EFSA je razvila i jednostavnu infografiku koja korisnicima omogućava pretraživanje glavnih rezultata izvješća prema dva kriterija, zemlji podrijetla i analiziranoj hrani.
https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/Pesticides_report_2016

Glavni rezultati za 2016. godinu:

  • zemlje članice analizirale su 84 657 uzoraka na 791 pesticid.
  • 96,2 % (81 482) uzoraka bilo je u zakonski dopuštenim granicama, a 50,7 % uzoraka bilo je bez mjerljivih ostataka pesticida. U 2015. godini 97,2 % uzoraka bilo je u zakonski dopuštenim granicama, a 53,3 % bilo je bez mjerljivih ostataka pesticida. Razlika se uglavnom odnosi na prisustvo ostataka klorata, spoja koji je po prvi put uključen u program monitoringa 2016. godine, čime se doprinosi stalnom radu na utvrđivanju maksimalnih razina ostataka (MRL).
  • većina analiziranih uzoraka (67 %) porijeklom je bila iz država članica EU, Islanda i Norveške, a 26,4 % uzoraka bilo je iz trećih zemalja. Za 6,6 % uzoraka podrijetlo proizvoda nije bilo poznato.
  • zakonski dopuštenu granicu prelazilo je 2,4 % uzoraka hrane iz zemalja EU i EEA, a iz zemalja koje nisu članice EU 7,2 % uzoraka.
  • od 1 676 uzoraka hrane namijenjenih dojenčadi i maloj djeci, 98,1 % bilo je u zakonski dopuštenim granicama, a 89,8 % uzoraka bilo je bez mjerljivih ostataka pesticida.
  • u 2016. godini analizirano je 5 495 uzoraka organski proizvedene hrane, od čega je 98,7 % bilo u zakonski dopuštenim granicama, a 83,1 % uzoraka bilo je bez mjerljivih ostataka pesticida.

 

Program koordiniran na razini EU:

U okviru godišnjeg izvješća, EFSA je analizirala i rezultate EU-koordiniranog kontrolnog programa (engl. EU-coordinated control programme, EUCP), prema kojem zemlje članice iz “košarice” analiziraju uzorke iste hrane i na iste pesticide.
U 2016. godini analizirale su se jabuke, kupus, poriluk, salata, breskve, jagode, rajčica, raž, vino, kravlje mlijeko i svinjska mast.
Najniže prekoračenje maksimalne razine ostataka pesticida utvrđeno je u raži (0,7 %), zatim za kupusu (1,1 %) i jagodama (1,8 %), a najveće za jabuke (2,7 %) i rajčice (2,6 %).

Procjena rizika

EFSA je provela akutnu (kratkotrajnu) i kroničnu (dugotrajnu) procjenu rizika, temeljenu na rezultatima EUCP programa. U oba slučaja, zaključeno je kako je rizik za zdravlje ljudi nizak.

Preporučite nas: