back to top

slika-vukovar

Održana stručna radionica projekta AGRI-CONTO-CLEEN

25/02/2014 10:42

U organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Hrvatske agencije za hranu, 28. veljače 2014.g. u Vukovaru, s ciljem povezivanja poljoprivrednih proizvođača te njihove edukacije u pravcu ekološke i ekonomske optimizacije proizvodnje,  održana je stručna radionica IPA projekta Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani, AGRI – CONTO – CLEEN.

Stručnu radionicu, na kojoj se tražilo mjesto više, te na kojoj je sudjelovalo sedamdesetak predstavnika, poljoprivrednih udruga,  poljoprivrednih proizvođača, proizvođača hrane, savjetodavnih i stručnih službi te akademske zajednice, otvorio je župan Vukovarsko- srijemske županije Božo Galić, koji je izrazio punu podršku projektu.

Sama radionica bila je podijeljena na dva tematska djela:  radionicu iz zaštite bilja i radionicu iz gnojidbe.  Na radionici su i predstavljena prva četiri priručnika predviđena projektom, web stranica projekta te zajednički plan upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom za optimalnu gnojidbu i zaštitu bilja. U sklopu radionice održano je i predavanje na temu rezidue pesticida i procjene rizika. Na samom kraju radionice povela se je zanimljiva rasprava, a iznijet je i prijedlog umrežavanja udruga i OPG-ova.

Slijedeća radionica projekta AGRI-CONTO-CLEEN održat će se u studenom ove godine u Osijeku, a sve aktivnosti projekta možete pratiti na www.agroekologija.eu

Preporučite nas: