back to top

ECOTOP-workshop-1

Održana stručna radionica „Odrednice proizvodnje i prodaje ekološki uzgojene hrane” projekta ECOTOP

14/03/2014 11:06

U organizaciji Hrvatske agencije za hranu  u sklopu projekta „Podizanje svijesti i edukacija o EKOTURIZMU putem prekogranične suradnje” akronima ECOTOP  dana 12. 3. 2014. održana je stručna radionica „Odrednice proizvodnje i prodaje ekološki uzgojene  hrane”.

Projekt ECOTOP je dio IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska.  Glavni cilj projekta, ukupne vrijednosti od oko 230 000€,  uspostava je dugotrajne suradnje između mađarskih i hrvatskih obrazovnih i drugih institucija s ciljem podizanja svijesti i popularizacije ekoturizma te razvoj edukativnih programa i baza podataka za efikasnu podršku ekoturizmu kao gospodarskoj grani.

Cilj radionice bio je upoznati buduće i sadašnje ekološke proizvođače hrane s pravnim okvirom i zakonskom regulativom za otvaranje subjekta u poslovanju s hranom, higijenskim paketom, pravilima označavanja hrane te primjerima dobre ekoproizvođačke prakse u Hrvatskoj.

Navedene teme predstavili su stručnjaci iz  ciljanih područja:

Prezentaciju Registracija malih i srednjih subjekata u poslovanju s hranom”  održao je Zdenko Šuvak, dipl. ing. preh. teh., viši sanitarni inspektor, zaposlen u Upravi za sanitarnu inspekciju  Ministarstva zdravlja.

Ksenija Longo, univ. spec. techn. aliment., voditeljica Službe za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane  Ministarstva poljoprivrede izložila je temu s naslovom Higijenski paket”.

Izlaganje na temu „Označavanje hrane – obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani” održala je dr. sc. Sanja Kolarić Kravar, voditeljica Službe za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane, Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede.

Predavanje naslova „Zakonska regulativa u ekološkoj proizvodnji i primjeri dobre ekoproizvođačke  prakse”  održao je Dubravko Kupčinovac, mag. ing. agr.,  zastupnik tvrtke BIOINSPEKT d.o.o.

Zadnju temu na radionici pod naslovom „Rezultati analize na kvalitetu i ostatke pesticida u jabukama iz ekološkog uzgoja” predstavila je dr. sc. Sanja Miloš, viši stručni savjetnik  u Hrvatskoj agenciji za hranu.

Sukladno projektnom planu, radionici je prisustvovalo 25 sudionika, a razmijenjena znanja te iznesena mišljenja i prijedlozi koristit će se u daljnjem  procesu izrade i testiranja edukacijskog programa za razvoj ekoturizma.

Preporučite nas: