back to top

Održana radionica „Introductory training on Standard sample description and FoodEx2“

02/07/2015 16:38

U organizaciji Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Hrvatske agencije za hranu (HAH) u vijećnici Prehrambeno tehnološkog fakulteta u Osijeku od 17. – 19. lipnja 2015. održana je radionica pod nazivom „Introductory training on Standard sample description and FoodEx2“. Radionicu su vodili renomirani stručnjaci iz EFSA-e, dr.sc. Enikő Varga i dr.sc. Francesco Vernazza, članovi tima koji je kreirao novi standard klasifikacije hrane u području sigurnosti hrane FoodEx2 i obrazac za prijenos rezultata službenih kontrola u EFSA-u – SSD2.

sudionici2

FoodEx2, sustav za klasifikaciju hrane, je sastavni dio Standard Sample Description ver. 2 (SSD2) sustava za izvještavanje o laboratorijskim analizama kojim se želi postići standardiziranje i harmoniziranje prikupljanja rezultata laboratorijskih analiza hrane i hrane za životinje na području Europske unije do 2018 godine.

 sudionici3
FoodEx2 je vrlo detaljan i kompleksan sustav za klasifikaciju i opis hrane budući da se svakom kodu osnovne namirnice ili kompozitnog jela mogu dodijeliti podkodovi (faceti) kojima se mogu pobliže opisati dodatne značajke hrane kao što su način pripreme, sastojci, vrsta pakiranja i mnoge druge dodatne informacije koje opisuju namirnice i kompozitna jela.
Nakon predavanja uslijedio je praktični dio za tridesetak stručnih sudionika radionice, koji su podijeljeni u grupe, kodirali primjere gotovih jela prema FoodEx2 pravilima.
Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravlja, Prehrambeno biotehnološkog fakulteta, Prehrambeno tehnološkog fakulteta te predstavnici referentnih i službenih laboratorija Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska tek je treća zemlja Europske unije u kojoj su EFSA-ini stručnjaci održali ovakav tip radionice.
Predavanja i radni materijali sa radionice mogu se preuzeti na www.hah.hr/doc/FoodEx2_radionica.rar
FoodEx2 i potrebni katalog možete preuzeti sa web stranice EFSA-inog Evidence Management odjela na http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexfoodclass.htm

Preporučite nas: