back to top

obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Povlačenje i opoziv proizvoda
DAGNJA –  Mytilus galloprovincialis

17/04/2019 17:06

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Povlačenje i opoziv proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda:
DAGNJA – Mytilus galloprovincialis

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda – DAGNJA – Mytilus galloprovincialis, LOT 132872, datuma proizvodnje 12.04.2019.godine, zbog utvrđene bakterije Echerichia coli.
Proizvod je podrijetlom iz otpremnog centra za žive školjkaše KATIĆ, obrt za ribarstvo, trgovinu i usluge, vl. Ivica Katić, odobrenog broja 1537, stavljene na tržište u ribarnici T. O. Mala školjka, vl. Jasna Filipović, koja je u sklopu TRŽNICE – HIPPOS d.o.o., Split, Obrov 5, evidencijskog broja R-7620 .
Proizvod nije u skladu s Uredbom Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Podaci o proizvodu: DAGNJA – Mytilus galloprovincialis – mrežica 1 kg
Proizvodi i pakira: KATIĆ, obrt za ribarstvo, trgovinu i usluge, vl. Ivica Katić, Šibenik, Šibenski zaljev – Ušće rijeke Krke, odobrenog broja 1537
Stavlja na tržište: Mala školjka, vl. Jasna Filipović, u sklopu TRŽNICE – HIPPOS d.o.o., Split, Obrov 5
Podrijetlo proizvoda: Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima

Preporučite nas: