back to top

obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Opoziv proizvoda
K-plus „Pileća i pureća HRENOVKA bez ovitka“

27/04/2019 13:11

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda K-plus „Pileća i pureća HRENOVKA bez ovitka“, 1000g, LOT broja L07093811, datuma upotrijebiti do 01.06.2019., zbog povećane količine aditiva glutaminske kiseline.

Proizvođač proizvoda je Agricola Italiana Alimentare S.p.A., Verona, Italija, a na tržište ga stavlja Konzum plus d.o.o., Zagreb.
Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima

Prema inicijalnoj procijeni rizika kojeg je izradio Centar za sigurnost hrane, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu proizvod ne predstavlja rizik za odrasle osobe, dok se rizik za populaciju djece ne može isključiti.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: Agricola Italiana Alimentare S.p.A., Piazzale Apollinare Veronesi, 1-37036 S. Martino B.A., Verona, Italija
Stavlja na tržište: Konzim plus d.o.o., M. Čavića 1, Zagreb
Podrijetlo proizvoda: Italija

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima

Preporučite nas: