back to top

obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Opoziv proizvoda
bio&bio SJEMENKE KONOPLJE NEOLJUŠTENE

20/02/2018 17:27

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda:

bio&bio

SJEMENKE KONOPLJE NEOLJUŠTENE

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda bio&bio SJEMENKE KONOPLJE NEOLJUŠTENE, 100 g, bar koda 3858888733810, LOT broja HS 16005-1, najbolje upotrijebiti do 31.12.2018., proizvođača BIOVEGA d.o.o., Ilica 72, Zagreb.

Provedenom službenom kontrolom na tržištu u predmetnom proizvodu utvrđena je povećana količina THC-a (delta-9-tetrahidrokanabiola) u količini od 13,2 mg/kg. Prema procjeni rizika Hrvatske agencije za hranu utvrđena količina prelazi preporučenu granicu od 2mg/kg i može predstavljati rizik po zdravlje potrošača, uključujući i izazivanje psihotropnih učinaka.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na službenoj stranici subjekta: http://www.biovega.hr/izjava-o-povlacenju-proizvoda-biobio-sjemenke-konoplje-neoljustene/

 

Proizvodi i stavlja na tržište: BIOVEGA d.o.o., Ilica 72, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

 

Preporučite nas: