back to top

obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Povlačenje i opoziv proizvoda
Katy tamna čokolada 100g

01/03/2018 8:12

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Povlačenje i opoziv proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda:

Katy tamna čokolada 100g

EAN: 4335896584805

Rok trajanja: svi rokovi trajanja

Ministarstvo poljoprivrede obavještava o povlačenju i opozivu proizvoda Katy tamna čokolada 100g, EAN: 4335896584805, svih rokova trajanja, proizvođača iz Poljske, radi moguće prisutnosti alergena – laktoza u tragovima. Proizvod je na tržište stavila tvrtka KAUFLAND HRVATSKA k.d., Vile Velebita 6, Zagreb.

Samokontrolom subjekta u poslovanju s hranom utvrđena je potencijalna opasnost za zdravlje ljudi zbog ne deklariranog alergena, kao mogućeg sastojka proizvoda, u popisu sastojaka proizvoda. Proizvod nije u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Dodatne informacije o opozivu proizvoda dostupne su na besplatnom službenom telefonu subjekta u poslovanju s hranom 0800 223 223.

Dodatni podaci o proizvodu:
Stavlja na tržište: KAUFLAND HRVATSKA k.d., Vile Velebita 6, Zagreb
Zemlja podrijetla: Poljska

Katy tamna čokolada

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima

Preporučite nas: