back to top

obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Opoziv proizvoda
SVIJETLEĆE SLAMKE

06/04/2017 13:51

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda Svjetleće slamke 6 komada, oznake barkoda 4038114006621, podrijetlom iz Kine.

Putem EU RASFF sustava zaprimljena je obavijest o opasnosti od mogućeg istjecanja sadržaja svjetleće kapsule prilikom savijanja svjetleće slamke za piće. Budući da svjetleća kapsula sadrži butilbenzoat, koji je štetan po zdravlje, proizvod se povlači s tržišta.

Sljedivošću je utvrđeno da je sporni proizvod preko trgovačkog društva Müller trgovina Zagreb d.o.o., Betinska ulica 1, Zagreb stavljen na tržište RH.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Detaljniji podaci o povratu kupljenog proizvoda dostupni su na službenoj stranici trgovačkog društva Müller trgovina Zagreb d.o.o.:
http://www.mueller.hr/fileadmin/mount/cr/pdf/2017/Opoziv_Knicklicht_Trinkhalme_20170406.pdf

Dodatni podaci o proizvodu:
Trgovački naziv: Miracle
Stavlja na tržište HR: Müller trgovina Zagreb d.o.o., Betinska ulica 1, Zagreb.

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod

Preporučite nas: