back to top

obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Opoziv proizvoda
Hrana za kućne ljubimce (dopuna hrani za pse i mačke)

19/04/2018 11:38

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda:
Hrana za kućne ljubimce

(dopuna hrani za pse i mačke)

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu hrane za kućne ljubimce (dopuna hrani za pse i mačke) CAMON – HYBRID 1000 mg, 60 tableta, LOT broja 17M308, najbolje upotrijebiti do 05/2020, proizvođača ALPREZOO SRL, Catania 19, Albano Laziale – Rim, Italija, zbog utvrđenih komadića metala u tabletama.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive.

Proizvođač: ALPREZOO SRL, Catania 19, Albano Laziale, Rim, Italija

Distributer: CAMON spa, Via L. Cosentino 1, Albaredo d Adige (VR), Italija

Stavlja na tržište: PET CENTAR d.o.o., Kovinska 11, Zagreb, AGAMA d.o.o., Minakov put 3, Rijeka

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Preporučite nas: