back to top

obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Opoziv proizvoda
Basmati riža Scheherazade

29/05/2018 13:29

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda:

Basmati riža Scheherazade

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda Basmati riža Scheherazade (Basmati Reis Scheherazade), 1kg, najbolje upotrijebiti do 04.01.2020., podrijetlom iz Indije, radi utvrđene prisutnosti pesticida klorpirifosa.

Distributer proizvoda je Asia Exsress Food, Nizozemska, a proizvod na tržište RH stavlja subjekt u poslovanju s hranom ASIA d.o.o., Petrinjska 73, Zagreb.

Proizvod nije u skladu s Uredbm (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o povratu proizvoda dostupni su na službenoj stranici subjekta https://asiastore.com.hr/

Basmati riža

Dodatni podaci o proizvodu:
Uvoznik: Asia Exsress Food, Nizozemska
Stavlja na tržište: ASIA d.o.o., Petrinjska 73, Zagreb
Zemlja podrijetla: Indija

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima

Preporučite nas: