back to top

obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
o opozivu svježeg mesa koje se više ne nalazi na tržištu

09/12/2016 7:50

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

o opozivu svježeg mesa koje se više ne nalazi na tržištu

Putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Nacionalna kontakt točka  Republike Hrvatske zaprimila je obavijest o rezultatu samokontrole subjekta u poslovanju s hranom iz Belgije kojim je utvrđena povećana količina sulfadijazina u trupovima zaklanih svinja. Količina navedenog lijeka veća je od maksimlno dopuštene količine kako je utvrđeno Uredbom (EU) 37/2010 te se takvo meso smatra neprikladnim za prehranu ljudi.

Životinje su u Belgiji zaklane dana 07. 11. 2016., a obavijest je nadležnom tijelu RH upućena 06. 12. 2016. Meso je na tržištu Republike Hrvatske distribuirao MM Mesna industrija d.o.o. iz Gornjeg Prekrižja 4, Krašić, a s obzirom da se isto više ne nalazi na tržištu, subjekt  je odmah pokrenuo opoziv od potrošača. Obavijest subjekta dostupna je na sljedećoj poveznici:

http://www.mm-medven.com/index.html

Preporučite nas: