back to top

obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Dodatak obavijesti o opozivu proizvoda objavljene dana 12.06.2018.

28/06/2018 16:27

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače da je putem EU RASFF sustava zaprimljena dodatna obavijest, kojom je s obzirom na sljedivost predmetnog proizvoda utvrđeno da se, zbog nedostatne deklaracije – nije naznačeno da sadrži alergen sumporni dioksid (sulfite), opoziva i proizvod Organic Spirulina Powder 200 g, LOT UK-609081, najbolje upotrijebiti do 19.4.2019., podrijetlom iz Kine, dobavljača Nutrisure T/A Supernutrients, UK.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004jer može predstavljati rizik za osobe alergične na sumporni dioksid.

Dobavljač:Nutrisure T/A Supernutrients, Ujedinjeno Kraljevstvo,

Stavlja na tržište:PolleoAdria d.o.o., Samoborska cesta 134, Zagreb.

Zemlja podrijetla:Kina

 

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Preporučite nas: