back to top

Međunarodni simpozij: Prošli, trenutni i budući izazovi u procjeni rizika – jačanje zaštite zdravlja potrošača
Berlin, Njemačka
30. studenog – 1. prosinca 2017.

06/07/2017 9:12

Sudjelovanje na simpoziju je besplatno, a rok za prijave je 24. studenog 2017.

Više informacija o simpoziju pročitajte na službenoj web stranici.

Preporučite nas: