back to top

Međunarodni kongres Nutricionizam 2017
Skopje, Makedonija
5.– 7.  listopada 2017.

24/05/2017 8:22

Rok za slanje sažetaka je 31. svibnja 2017., a rane prijave su moguće do 15. rujna 2017.

Više o konferenciji pročitajte na službenim web stranicama.

Preporučite nas: