back to top

Međunarodna znanstvena konferencija Higijena hrane XXXIX „Sigurnost i kvaliteta mesa peradi, jaja, ribljih proizvoda i mesa divljači“
Štrbské Pleso, Slovačka
16. – 18. svibnja 2018.

29/01/2018 8:42

Konferenciju organizira Sveučilište veterinarske medicine i farmacije u Košicama u suradnji s nacionalnim EFSA Focal Pointom.

Rok za prijave je 28. veljače 2018., a za slanje radova 13. travnja 2018.

Više informacija o konferenciji pročitajte ovdje.

Preporučite nas: