back to top

Vet logo

Međunarodna znanstvena konferencija Higijena hrane – Sigurnost i kvaliteta mlijeka i mliječnih proizvoda
Štrbské Pleso, Slovačka
18. – 20. svibnja 2016.

22/01/2016 15:46

Konferenciju organizira Sveučilište veterinarske medicine i farmacije u Košicama u suradnji s nacionalnim EFSA Focal Pointom.

Rok za prijave je 26. veljače 2016.

Više informacija o konferenciji pročitajte ovdje.

Preporučite nas: