back to top

Risk Benefit logo

Međunarodna radionica o procjeni rizika i benefita vezano za hranu
Lisabon, Portugal
21. i 23. svibnja 2018.

27/04/2018 8:47

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a registracija je obvezna.

Više informacija o radionici pročitajte na web stranici.

Preporučite nas: