back to top

HGK logo

Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Zadar,
10. prosinca 2013.

06/12/2013 10:15

Na predavanju će se pojasniti zakonski propisi koji se odnose na materijale i  predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom, posebice izmjene nastale novim  Uredbama Europske unije, koje se odnose na plastičnu ambalažu. Poseban će  naglasak biti na materijalima i predmetima koji se izmjenom zakonodavstva više neće moći koristiti (npr. plastične kašete za ribu).
Predavanje će održati mr. sc. Jasna Mesarić, dipl. ing., voditeljica Odjela za predmete opće uporabe i zaštitu od buke, Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja. Prisustvovanje predavanju je besplatno.
Više pročitajte na http://www.hgk.hr/zk/zadar/predavanje-na-temu-materijali-i-predmeti-koji-dolaze-u-neposredan-dodir-s-hranom?category=29

Preporučite nas: