back to top

Angelo Maggiore

Angelo Maggiore
Odjel za Znanstveno vijeće i rizike u nastajanju, EFSA, Parma, Italija

03/10/2016 12:31

Angelo Maggiore znanstvenik je koji se bavi proučavanjem morskog okoliša, a od 2014. godine radi kao suradnik u Znanstvenom vijeću i Odjelu za rizike u nastajanju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). Trenutno je uključen u četverogodišnji projekt karakterizacije rizika od trovanja hranom koja sadrži ciguatera toksin, a ujedno je i koordinator projekta koji proučava toksine cijanobakterija prisutne u hrani. Također, sudjelovao je u izradi Vodiča za razvoj posebnih ciljeva zaštite kod procjene rizika u okolišu Znanstvenog vijeća EFSA-e, a koji se odnose na bio raznolikost i utjecaj ekosustava na čovječanstvo.

Tijekom svoje karijere, radio je u Europskoj agenciji za kemikalije u Helsinkiju u području klasifikacije opasnosti za okoliš, gdje je u Odboru za procjenu rizika surađivao u davanju mišljenja o prijedlozima za usklađeno razvrstavanje i označavanje.

U Talijanskoj agenciji za zaštitu okoliša, radio je kao procjenitelj štete u okolišu, pri čemu je pružao tehničku podršku Ministarstvu okoliša u slučaju nastanka štete na različitim okolišnim izvorima.
Na samom početku karijere, radio je kao oceanograf na sveučilištu Imperial College u Londonu te u Nacionalnom istraživačkom centru u Bolonji gdje se bavio proučavanjem cirkulacije oceana u različitim meteorološkim uvjetima i simulacijom nakupljanja planktona.

Preporučite nas: