back to top

nutricon

Kongres Nutricon 2018: Kvaliteta i sigurnost hrane, zdravlje i prehrana
Ohrid, Makedonija
13.-15. lipnja 2018.

23/01/2018 8:06

Rok za slanje sažetaka je 1 veljače 2018. dok je rok za rane prijave sa sniženom kotizacijom 1. svibnja 2018.

Više informacija o kongresu pročitajte na službenim web stranicama.

Preporučite nas: