back to top

EFSA-logo

Konferencija Procjena rizika od utjecaja pesticida na okoliš: 25 godina znanstvenog napretka od usvajanja Direktive 91/414/EEZ
Parma, Italija
15. – 16. studenog 2016.

16/08/2016 14:20

Rok za slanje sažetaka i prijavu za sudjelovanje je 30. rujna 2016.
Sudjelovanje na konferenciji je besplatno.

Više informacija o konferenciji pročitajte na EFSA-inoj web stranici.

Preporučite nas: