back to top

Konferencija europskog Društva za toksikologiju i kemiju okoliša (SETAC)
Rim, Italija
13.-17. svibnja 2018.

06/10/2017 15:14

Rok za slanje sažetaka je 29. studenog 2017.

Više informacija o konferenciji pročitajte na službenim web stranicama.

Preporučite nas: