back to top

Tomislav Kiš

Tomislav Kiš, dr. med. vet.
Pomoćnik ministra
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Ministarstvo poljoprivrede

13/10/2016 14:12

Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1997. godine. U Ministarstvu poljoprivrede – Upravi za veterinarstvo zaposlen je od 2007. godine. Do 2010. godine radi u Sektoru veterinarskog javnog zdravstva, uglavnom na poslovima implementacije Uredbi ‘higijenskog paketa’ EU u hrvatsko zakonodavstvo, u sklopu predpristupnih pregovora Hrvatske s Europskom unijom. U Sektor za zaštitu zdravlja životinja prelazi 2010. godine, na poslove provedbe niza nacionalnih programa ostvarivanja zdravstvenih statusa populacije domaćih životinja. Od 2012. do 2016. godine na mjestu je načelnika Sektora za zaštitu zdravlja životinja, na poslovima izrade i provedbe nacionalnog zakonodavstva iz područja veterinarske epidemiologije, dobrobiti životinja, sustava označavanja i registracije domaćih životinja te organizacije veterinarske službe. Početkom ožujka 2016. godine imenovan je na mjesto pomoćnika ministra, za područje veterinarstva i sigurnosti hrane.

U proteklih 10 godina sudjelovao na brojnim stručnim skupovima i edukacijama, kao sudionik, ali i kao predavač u području primjene i praktične provedbe različitih programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti domaćih životinja prema ovlaštenim veterinarima i uzgajivačima na terenu.

Preporučite nas: