back to top

ISO 9001:2008

Nakon višegodišnjeg rada na unaprjeđivanju sustava kvalitete, Hrvatska agencija za hranu je certificirala svoj sustav upravljanja kvalitetom po standardu HRN ISO 9001:2008. Certifikaciju je obavila 2008. godine tvrtka Det Norske Veritas Adriatica d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Certifikat je izdan 19. siječnja 2009. godine.

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU opredjeljuje se za usmjerenost na potrebe, očekivanja i zadovoljstvo korisnika, ustanova i pojedinaca te društva u cjelini, pruženom kvalitetom svojih usluga. To su najvažnije vrijednosti prema kojima Ustanova mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete,

 • sustavno raditi na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika,

 • donositi odluke na temelju vjerodostojnih informacija i metodički obrađenih podataka,

 • uspostavljati poslovne odnose s inozemnim institucijama koji će rezultirati obostranom koristi radi provođenja temeljnih ciljeva Agencije i doprinosa ukupnom identitetu zemlje

njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima i korisnicima,

 • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2008,

 • zapošljavati stručne i odgovorne osobe koje će proaktivno pristupati poslu, etično i samokritično, koji su spremni permanentno učiti i ostavljati svoja djela na raspolaganje drugima,

 • stvarati i održavati poslovno okruženje u kojem će zaposlenici biti motivirani i stimulirani u svom radu radi ostvarivanja zacrtanih ciljeva.

VIZIJA:

Znanost kao temelj postizanja visoke razine zaštite potrošača i sigurne hrane duž cijelog prehrambenog lanca te osnaživanje povjerenja potrošača u sustav sigurnosti hrane.

MISIJA:

Hrvatska agencija za hranu (HAH) doprinosi sustavu sigurnosti hrane i hrane za životinje Republike Hrvatske:

 • izradom neovisne znanstvene procjene rizika u području hrane i hrane za životinje,
 • pružanjem stručne i znanstvene podloge upraviteljima rizika za donošenje utemeljenih odluka,
 • prikupljanjem i analizom rezultata službenih kontrola i ostalih podataka u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje,
 • nedvosmislenim i pravovremenim obavještavanjem javnosti o rezultatima svoga rada,
 • edukacijom svih zainteresiranih strana vezano za rizike porijeklom iz hrane i hrane za životinja,
 • kao kontakt točka Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).