back to top

ISO 9001:2008

Nakon višegodišnjeg rada na unaprjeđivanju sustava kvalitete, Hrvatska agencija za hranu je certificirala svoj sustav upravljanja kvalitetom po standardu HRN ISO 9001:2008. Certifikaciju je obavila 2008. godine tvrtka Det Norske Veritas Adriatica d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Certifikat je izdan 19. siječnja 2009. godine.

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU opredjeljuje se za usmjerenost na potrebe, očekivanja i zadovoljstvo korisnika, ustanova i pojedinaca te društva u cjelini, pruženom kvalitetom svojih usluga. To su najvažnije vrijednosti prema kojima Ustanova mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete,

  • sustavno raditi na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika,

  • donositi odluke na temelju vjerodostojnih informacija i metodički obrađenih podataka,

  • uspostavljati poslovne odnose s inozemnim institucijama koji će rezultirati obostranom koristi radi provođenja temeljnih ciljeva Agencije i doprinosa ukupnom identitetu zemlje

njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima i korisnicima,

  • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2008,

  • zapošljavati stručne i odgovorne osobe koje će proaktivno pristupati poslu, etično i samokritično, koji su spremni permanentno učiti i ostavljati svoja djela na raspolaganje drugima,

  • stvarati i održavati poslovno okruženje u kojem će zaposlenici biti motivirani i stimulirani u svom radu radi ostvarivanja zacrtanih ciljeva.

VIZIJA

Hrvatska agencija za hranu teži postati referentna institucija u području procjene rizika i sigurnosti hrane u RH, prepoznatljiva po znanstvenom i stručnom pristupu u pogledu obavljanja svoje djelatnosti, kao i stalnoj brizi za sigurnost potrošača.

MISIJA

Hrvatska agencija za hranu obavlja znanstvene i stručne poslove iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, koji se odnose na procjenu rizika i obavještavanje o rezultatima procjene rizika kao i prikupljanje te obradu podataka vezanih uz predmetno područje. Doprinosi povezivanju institucija u području sigurnosti hrane na nacionalnoj razini te surađuje sa institucijama iz svog djelokruga rada i na međunarodnoj razini. Djeluje i kao edukativna i informativna institucija razvijanjem povjerenja i konstantnog unaprjeđenja odnosa i poslovanja. U obavljanju svoje djelatnosti HAH primjenjuje načela neovisnosti, transparentnosti i povjerljivosti.

Certifikat možete pogledati ovdje.