back to top

hah logo

Imenovano novo Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu

29/08/2013 9:00

Na 110. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 22. kolovoza 2013., sukladno odredbama novog Zakona o hrani (NN 81/13), imenovani su novi članovi Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu. Predsjednica Upravnog vijeća je dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl iz Ministarstva poljoprivrede, a njegove članice su Božica Rukavina, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, Kristina Blagojević, predstavnica Ministarstva zdravlja, te Tanja Popović Filipović, kao predstavnica udruga potrošača. Mandat novoizabranih članova traje četiri godine.

Preporučite nas: