back to top

ravnateljica 2013

Imenovana nova ravnateljica Hrvatske agencije za hranu

28/06/2013 8:41

Nakon provedenoga javnog natječaja, na prijedlog ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu (HAH), na sjednici održanoj 24. svibnja 2013., jednoglasno je imenovalo Andreu Gross-Bošković za novu ravnateljicu HAH-a. Nova ravnateljica je izabrana po isteku petogodišnjeg mandata dosadašnje ravnateljice dr. sc. Zorice Jurković, a svoj mandat započinje 1. srpnja 2013.

Andrea Gross-Bošković, dipl. ing. preh. teh. i bioteh, radi u HAH-u od osnutka 2005. godine, na mjestu načelnika Odjela za procjenu rizika, a u periodu od  lipnja 2007.  do lipnja 2008. obnašala je dužnost v. d. zamjenice ravnatelja.
Bila je članica radne skupine za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije,  Poglavlje 12. – Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna zaštita.

Aktivno je uključena u povjerenstva za usklađivanja i donošenja propisa iz područja sigurnosti hrane pri Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravlja te je član EFSA-ih radnih skupina – Scientific Network on the Harmonisation of Risk Assessment Methodologies i Emerging Risk Exchange Network.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek pohađa poslijediplomski doktorski studij prehrambene tehnologije te je trenutno u fazi izrade doktorskog rada na katedri za mlijeko i mljekarske proizvode.

Preporučite nas: