back to top

splash

II. međunarodni i VI. domaći znanstveno-stručni skup „Voda za sve“
Osijek
18. ožujka 2016.

26/01/2016 9:36

Rad skupa će se odvijati kroz usmena priopćenja i priopćenja na posterima.

Rok za slanje sažetaka je 22. veljače 2016. godine. Sažetak rada (do 200 riječi) na hrvatskom i/ili engleskom jeziku potrebno je poslati na e-mail adresu: ivana.laus@ptfos.hr (uz naznaku vrste prezentiranja). Organizacijski odbor Skupa zadržava pravo odluke o prihvaćanju i načinu prezentiranja prijavljenog rada (usmeno priopćenje ili poster).

Upute za pisanje sažetka

Više informacija o skupu pročitajte ovdje.

Preporučite nas: