back to top

EFSA logo

Hrvatska agencija za hranu uključena je na Article 36 List

28/10/2014 8:48

Na sjednici Upravnog odbora Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA Management Board), održanoj 23. listopada 2014. odlučeno je o uključivanju Hrvatske agencije za hranu na EFSA Article 36. List (iz Uredbe (EC) 178/2002). Ova odluka donesena je nakon što je EFSA provela procjenu kompetentnosti institucije sukladno formalnim kriterijima opisanim u vodiču pod nazivom “Guidelines on the Management of the List of Competent Organisations According to Article 36 of EFSA’s Founding Regulation“.

Umrežavanje na razini Europske unije od iznimne je važnosti zbog jačanja okvira za znanstvenu suradnju, razmjenu informacija i znanja, određivanje zajedničkih zadataka i ciljeva, te olakšavanje prikupljanja i stvaranje baza podataka o sigurnosti hrane i hrane za životinje od strane tijela/institucija unutar država članica. Jedna od izravnih koristi je i mogućnost korištenja financijskih potpora koje se dodjeljuju institucijama vezano uz obavljanje različitih stručnih i znanstvenih poslova temeljem javnih poziva i natječaja objavljenih od strane EFSA-e, tvz. Article 36 Grants.

Hrvatska agencija za hranu će uključivanjem na EFSA-inu Article 36 List, temeljem znanstvene i tehničke stručnosti, učinkovitosti i neovisnosti, ubuduće uvelike doprinijeti ispunjavanju zadaća s ciljem pomaganja EFSA-i u njezinoj općoj misiji, kako je definirano Uredbom (EC) 178/2002.

Ovim putem pozivamo i druge institucije koje djeluju u području sigurnosti hrane i ispunjavaju kriterije u navedenom vodiču da, ukoliko su zainteresirane, izvrše svoje prijave na slijedećem portalu: https://art36.efsa.europa.eu/art36-web/registration

Za detaljnije upute možete se informirati na slijedećim stranicama:

EFSA – http://www.efsa.europa.eu/en/networks/art36.htm

HAH – http://www.hah.hr/index.php?&p=6%20

Preporučite nas: