back to top

stevia list

Hrvatska agencija za hranu objavila Znanstveno mišljenje o upotrebi proizvoda koji se dobivaju od sušenog lista biljke Stevia rebaudiana Bertoni

06/03/2013 14:56

Hrvatska agencija za hranu (HAH) na vlastitu inicijativu izradila je Znanstveno mišljenje o upotrebi proizvoda koji se dobivaju od sušenog lista biljke Stevia rebaudiana (Bertoni), zbog pojave značajnog broja proizvoda u obliku suhog lista biljke Stevia rebaudiana (Bertoni) na domaćem tržištu. Mišljenje predstavlja znanstvenu potporu zakonodavstvu Republike Hrvatske.

Stevia rebaudiana (Bertoni) je biljna vrsta Novog svijeta budući da njezino širenje seže od južnih dijelova SAD-a do jugoistočnog Brazila. Rod Stevia pripada porodici Asteraceae, rod Eupatoriae, a sastoji se od 150 do 300 vrsta biljaka koje većinom rastu na visinama od 500 do 3000 metara na polusuhim planinskim terenima. List stevije sadrži složenu smjesu prirodno slatkih diterpenskih glikozida, od kojih su najzastupljeniji steviozid i rebaudiozid A. Iz biljke Stevia rebaudiana (Bertoni) dobiva se slatki vodeni ekstrakt koji sadrži različite glikozide zbog čega su ga Guarana domoroci koristili stoljećima kao dodatak biljnim čajevima i ostalim napitcima te za liječenje rana i šećerne bolesti.

Prema Uredbi EZ br. 258/97 (EC, 1997) u svim zemljama članicama Europske Unije na snazi je odluka Europske komisije 2000/196/EC (EC, 2000) kojom se odbija stavljanje na tržište Stevia Rebaudiana (Bertoni) biljke i sušenog lišća kao nove hrane ili novi sastojak hrane. Stoga se biljke i sušeno lišće Stevia Rebaudiana (Bertoni) ne mogu stavljati na tržište zemalja članica EU.

Brojna istraživanja govore o hipoglikemijskom učinku ekstrakta biljke Stevia rebaudiana (Bertoni), djelovanju steviozida i steviola na apsorpciju i sintezu glukoze, učinku na sekreciju inzulina i inzulinsku osjetljivost, antihipertenzivnom učinku te brojnim  drugim pozitivnim učincima. Međutim, trebalo bi napraviti studije koje bi uključile uzimanje steviozida kao i njegovog metabolita steviola, kroz duži vremenski period. Osim toga, potrebna su  daljnja istraživanja učinkovitosti, sigurnosti, djelovanja na razinu glukoze u krvi, te istraživanje posljedica dugotrajne konzumacije steviozida.

Uzimajući u obzir raspoloživa znanstvena istraživanja vezana uz biljnu vrstu Stevia rebaudiana (Bertoni), osušene listove te biljke, kao i ekstrakte stevije i najbolje istražene izolirane spojeve steviozid i rebaudiozid A, te uzimajuću u obzir informacije o statusu osušenih listova biljke Stevia rebaudiana (Bertoni) u pojedinim zemljama članicama EU, radna skupina znanstvenika koja je izradila znanstveno mišljenje donosi sljedeće zaključke:

  • Slijedom svih ranije navedenih činjenica o složenom kemijskom sastavu biljke, kao i dostupnih znanstvenih spoznaja o djelovanju i mogućoj primjeni, još uvijek nema dovoljno čvrstih znanstvenih dokaza o sigurnoj uporabi osušenih listova biljke  Stevia rebaudiana (Bertoni) kao monodroge u prehrani.
  • U Hrvatskoj biljna vrsta Stevia rebaudiana (Bertoni) trenutno se nalazi na listi dozvoljenih biljnih vrsta, Prilog III, Pravilnika o dodacima prehrani (NN 46/11), iz čega proizlaze i mogućnosti njenog legalnog korištenja u smjesi ostalih dozvoljenih biljnih vrsta u oblicima i na način kako propisuje Pravilnik o dodacima prehrani (NN 46/11). Navedeni proizvodi sa stevijom moraju biti označeni sukladno Pravilniku o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN63/11, 79/11).

Znanstveno mišljenje u cijelosti možete pročitati na http://www.hah.hr/upisnik_z_m.php?id=28

Preporučite nas: