back to top

min-poljoprivrede

HR RASFF – obavijest za potrošače – Povlačenje mlijeka s tržišta u svrhu prevencije i zaštite potrošača

20/02/2013 14:44

DUKAT TRAJNO MLIJEKO sterilizirano, s 3,8% mliječne masti, obogaćeno vitaminom D koji pomaže vezivanju kalcija u kosti, lot: 20:27 L7, pakiranje: 1 L, rok upotrebe: 15.05.2013., proizvođač: Dukat d.d., Zagreb, Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede kao nacionalna kontakt točka za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (HR RASFF) obavještava potrošače o povlačenju i opozivu navedenog proizvoda.

Putem HR RASFF sustava, dana 19. veljače 2013. godine zaprimljena je obavijest od Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja zbog utvrđene povećane koncentracije Aflatoksina M1 u predmetnom proizvodu nego što je propisano Pravilnikom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani („Narodne novine”, br. 146/12).

Napominjemo da će se za uzorak Dukata trajno mlijeko s 3,8% mm, nakon povlačenja provesti ponovno uzorkovanje na reprezentativan način, kako bi se mogla donijeti konačna ocjena za cijelu seriju. Naime, na mjestu uzrokovanja u tom je trenutku zatečena premala količina tog mlijeka (16 litara), koja se ne može smatrati reprezentativnom.

Nastavno na nalaze povećane koncentracije Aflatoksina M1 u mlijeku, ovim putem Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače kako nema razloga za zabrinutost. Temeljem dostupnih toksikoloških istraživanja mlijeka s povišenim koncentracijama Aflatoksina M1, rizik za zdravlje nastaje tek dugotrajnim unosom u organizam.

OPOZIV SE ODNOSI SAMO NA PROIZVOD ROKA TRAJANJA KOJI SE NAVODI U OVOJ OBAVIJESTI

Preporučite nas: