back to top

AGB svi

HAH, zajedno s ostalim nacionalnim tijelima za sigurnost hrane EU, obvezao se na jačanje svog partnerstva s EFSA-om

29/09/2016 13:35

Članovi Savjetodavnog vijeća EFSA-e potvrdili su svoju stalnu potporu EFSA-i i njezinom radu. U potpisanoj Izjavi o preuzimanju obveza složili su se o nizu mjera i aktivnosti koje će osigurati da EFSA i članovi njenog Savjetodavnog vijeća mogu zajedno odgovarati na buduće izazove u području sigurnosti hrane te na taj način zaštititi europske potrošače.

Deklaracija je potpisana na 61. sastanku Savjetodavnog vijeća EFSA-e, u Bratislavi, u Slovačkoj, koja trenutno predsjedava Vijećem Europske unije. U ime Republike Hrvatske, deklaraciju je potpisala Andrea Gross Bošković, članica EFSA Savjetodavnog vijeća i ravnateljica Hrvatske agencije za hranu.

Od svog osnutka, 2003. godine, EFSA –ino Savjetodavno vijeće ključna je platforma za jačanje veze između EFSA-i država članica.

Potpisivanje“Potpisana Izjava od strane članova potvrđuje da se krećemo iz suradnje ka partnerstvu između EFSA-e i zemalja članica Savjetodavnog vijeća. Naš zajednički cilj je jedinstveni EU program procjene rizika, promicanje usklađivanja procjene rizika u području sigurnosti hrane te dosljedne komunikacije, sve u interesu zaštite potrošača. “, istaknuo je Bernhard URL, izvršni direktor EFSA-e.

Više pročitajte na EFSA-inim web stranicama.

Preporučite nas: