back to top

Andrea Gross Bošković

Gross-Bošković Andrea, dipl.ing. preh.teh i bioteh.
Savjetnica ravnatelja
Hrvatska agencija ta hranu (HAH)
Osijek, Hrvatska

12/09/2018 10:59

Rođena u Zagrebu. Po završetku srednje matematičko-informatičke škole upisala studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1995. godine na dva smjera, prehrambeno inženjerstvo i biokemijsko inženjerstvo.

Prvo zaposlenje u kemijskoj tvornici “ Meteor “ Đakovo, na mjestu voditelja laboratorija za kontrolu i razvoj novih proizvoda. Od siječnja 2005. godine radi u Hrvatskoj agenciji za hranu, najprije kao voditeljica Odjela analize rizika, a nakon reorganizacije, kao načelnica Odjela za procjenu rizika. U međuvremenu, od lipnja 2007. do lipnja 2008. radila kao v. d. zamjenica ravnatelja. Od 01.07. 2013. do 31.05.2018. kao ravnateljica, a po isteku mandata prelazi na mjesto savjetnika ravnatelja.

Na Prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku trenutno završava poslijediplomski doktorski studij prehrambene tehnologije.

U proteklom razdoblju završila niz domaćih i inozemnih edukacija vezanih za procjenu rizika te obavještavanje o rezultatima procjene rizika u zemlji i inozemstvu, kao i uvođenje i kontrolu HACCP sustava u prehrambenoj industriji.

Članica je EFSA-ine radne grupe za rizike u nastajanju (Emerging Risk Exchange Network), zamjena za člana EFSA-ine radne grupe za mikrobiološke rizike (Scientific Network on microbiological risks) i te zamjena nacionalnog predstavnika u Savjetodavnom vijeću EFSA-e (Advisory Forum). Tijekom pregovora bila je članica radne skupine za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije, Poglavlje 12. – Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna zaštita, a stalna je članica Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista te Hrvatskog mikrobiološkog društva.

Preporučite nas: