back to top

godisnje-izvjesce-2012

Godišnje izvješće o rezultatima analiza službenih kontrola hrane i hrane za životinje u 2012. godini

17/10/2013 9:43

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu izradilo je Godišnje izvješće o radu službenih laboratorija za 2012. godinu, na temelju prikupljenih i obrađenih podataka svih službenih laboratorija za 2012. godinu.
Službeni laboratoriji analiziraju uzorke hrane i hrane za životinje dostavljene od strane inspektora tijekom provođenja službenih kontrola. Godišnje izvješće sadrži ukupan broj uzoraka zaprimljenih od pojedinih inspekcija te broj izvršenih analiza podijeljenih na mikrobiološke, kemijske, fizikalne i radiološke parametre.
U 2012. godini ukupno je obrađeno 22 154 uzoraka hrane i hrane za životinje, na kojima je izvršeno ukupno 176 309 analiza.
Laboratoriji koji provode ispitivanja hrane i hrane za životinje za potrebe službenih kontrola, osim što neizostavno moraju biti akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, moraju biti i ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede ili Ministarstva zdravlja sukladno Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, broj 81/2013) te na temelju Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine, broj 86/2010, 7/2011 i 74/2013) te su dužni Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za hranu dostaviti godišnje izvješće do kraja veljače naredne godine.
Izvješće u cijelosti pogledajte na  http://www.hah.hr/pdf/izvjesce_laboratorija_za_2012_godinu.pdf

Preporučite nas: